Handelsanalys - Var är vinsten?

Arbetssätt

 

Jag arbetar med problem från "ax till limpa", från problemställning, analys och kravspecifikation till utveckling och implementering. Fördelen med detta arbetssätt är att man undviker missförstånd om vad som skall göras och hur det löses på bästa sätt. I detta fall finns det bara en kock. Eftersom jag vet vad som är möjligt att utveckla kan jag redan i inledningsskedet komma med förslag på lämpliga lösningar eftersom jag inte behöver involvera andra yrkesgrupper. Sannolikheten är större att det blir rätt på första försöket och att kunden verkligen får en lösning på sitt problem och inte en lösning på ett problem de inte har.

 

Jag erbjuder kunder att arbeta via ett ärendehanteringssystem som innebär att kunden skickar ett mail och får tillbaka ett svarmail med ett idnummer. Kunden kommer löpande att få en exakt redovisning över vilka ärenden som har lösts samt vad som har gjorts och hur mycket tid som har lagts ned. Kunden kan även logga in själv för att se sina ärenden och status på dessa.Detta arbetssätt garanterar att ärenden inte trillar mellan stolarna samt att det är enkelt att överblicka och prioritera ärenden.

 

 

 

 

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.